7 Dat hij drinke, en zijn armoede vergete, en zijner moeite niet meer gedenke.