2 Dewijl ik ulieden goede leer geve, verlaat mijn wet niet.