26 Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn.