12 En zegt: Hoe heb ik de tucht gehaat, en mijn hart de bestraffing versmaad!