11 En gij in uw laatste brult, als uw vlees, en uw lijf verteerd is;