18 Uw springader zij gezegend; en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd;