16 Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden, en de waterbeken op de straten;