4 Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard.