2 Opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt, en uw lippen wetenschap bewaren.