12 Een Belialsmens, een ondeugdzaam man gaat met verkeerdheid des monds om;