18 Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid.