20 Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts;