33 Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet.