35 Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.