14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.