18 En ik hief mijn ogen op, en zag; en ziet, er waren vier hoornen.