2 Aan den eersten wagen waren rode paarden; en aan den tweeden wagen waren zwarte paarden.