8 Verder geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharia, zeggende: