6 Of als gij at, en als gij dronkt, waart gij het niet, die daar at, en gij, die daar dronkt?