16 Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.