47 ad conquered his lande and the lande of Og kinge of Basan .ij. kynges of the Amorites on the other syde Iordayne towarde the sonne rysynge: