31 Nǐde niú zaì nǐ yǎnqián zǎi le , nǐ bì bùdé chī tā de ròu . nǐde lü zaì nǐ yǎnqián beì qiǎngduó , bùdé guī huán . nǐde yáng guī le chóudí , wú rén dājiù .