Shēnméngjì 28:30

30 Nǐ pìn déng le qì , biérén bì yǔ tā tóngfáng . nǐ jiànzào fángwū , bùdé zhù zaì qí neì . nǐ zāizhòng pútaóyuán , yĕ bùdé yòng qízhōng de guǒzi .