Shēnméngjì 28:29

29 Nǐ bì zaì wǔ jiàn mó suǒ , hǎoxiàng xiāzi zaì ànzhōng mó suǒ yíyàng . nǐ suǒ xíng de bì bú hēng tòng , shícháng zāoyù qīyē , qiǎngduó , wú rén dājiù .