14 Yúshì dà lì là jiāng tāde fā liǔ yǔ wĕi xiàn tóngzhī , yòng juézi dīng zhù , duì tā shuō , Cānsūn nǎ . Fēilìshì rén ná nǐ lái le . Cānsūn cóng shuì zhōng xǐng lái , jiāng Jīshàng de juézi hé wĕi xiàn yī qídōu bá chūlai le .