Shìshījì 16:15

15 Dà lì là duì Cānsūn shuō , nǐ jì bù yǔ wǒ tóngxīn , zĕnme shuō nǐ aì wǒ ne . nǐ zhè sān cì qī hōng wǒ , méiyǒu gàosu wǒ , nǐ yīn hé yǒu zhème dà de lì qì .