Shìshījì 16:13

13 Dà lì là duì Cānsūn shuō , nǐ dào rújīn háishì qī hōng wǒ , xiàng wǒ shuōhuǎng yán . qiú nǐ gàosu wǒ , dāng yòng hé fǎ kúnbǎng nǐ . Cānsūn huídá shuō , nǐ ruò jiāng wǒ tóu shàng de qī tiaó fā liǔ , yǔ wĕi xiàn tóng zhī jiù kĕyǐ le .