10 Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod.