Mark 10:26

Then who (kai ti). Matthew 19:25 has Ti oun. Evidently kai has here an inferential sense like oun.