16 Jīnghaì kǒngjù líndào tāmen . Yēhéhuá a , yīn nǐ bǎngbì de dà néng , tāmen rú shítou jì rán bù dòng , dĕnghòu nǐde bǎixìng guò qù , dĕnghòu nǐ suǒ shú de bǎixìng guò qù .