Chūāijíjì 15:17

17 Nǐ yào jiàng tāmen lǐng jìn qù , zāi yú nǐ chǎnyè de shān shàng . Yēhéhuá a , jiù shì nǐ wèi zìjǐ suǒ zào de zhù chù , Zhǔ a , jiù shì nǐ shǒu suǒ jiànlì de shèng suǒ .