Chūāijíjì 18:8

8 Móxī jiàng Yēhéhuá wèi Yǐsèliè de yuángù xiàng fǎlǎo hé Āijí rén suǒ xíng de yīqiè shì , yǐjí lù shàng suǒ zāoyù de yīqiè jiān nán , bìng Yēhéhuá zĕnyàng dājiù tāmen , dōu shùshuō yǔ tā yuèfù tīng .