Chūāijíjì 19:8

8 Bǎixìng dōu tóng shēng huídá shuō , fán Yēhéhuá suǒ shuō de , wǒmen dōu yào zūnxíng . Móxī jiù jiàng bǎixìng de huà huí fù Yēhéhuá .