Chūāijíjì 29:21

21 Nǐ yào qǔ diǎn gào yóu hé tán shàng de xuè , tán zaì Yàlún hé tāde yīfu shàng , bìng tā érzi hé tā érzi de yīfu shàng , tāmen hé tāmende yīfu jiù yītóng chéng shèng .