Chūāijíjì 29:28

28 Zuò Yàlún hé tā zǐsūn cóng Yǐsèliè rén zhōng yǒngyuǎn suǒ de de fēn , yīnwei shì jǔ jì . zhè yào cóng Yǐsèliè rén de píngān jì zhōng , zuòwéi xiàn gĕi Yēhéhuá de jǔ jì .