Chūāijíjì 29:26

26 Nǐ yào qǔ Yàlún chéngjiē shèng zhí suǒ xiàn gōng yáng de xiōng , zuòwéi yáo jì , zaì Yēhéhuá miànqián yáo yī yáo , zhè jiù kĕyǐ zuò nǐde fēn .