Chūāijíjì 30:34

34 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , nǐ yào qǔ xīnxiāng de xiāngliào , jiù shì nátāfú , shīxǐliè , xǐlìbǐná , zhè xīnxiāng de xiāngliào hé jìng rǔxiāng gèyàng yào yìbān dà de fènliang .