Chūāijíjì 34:16

16 Yòu wéi nǐde érzi qǔ tāmende nǚér wéi qī , tāmende nǚér suícóng tāmende shén , jiù xíng xié yín , shǐ nǐde érzi yĕ suícóng tāmende shén xíng xié yín .