Chūāijíjì 39:8

8 Tā yòng qiǎo jiàng de shǒngōng zuò xiōngpái , hé Yǐfúdé yíyàng de zuòfǎ , yòng jīn xiàn yǔ lánsè , zǐse , zhūhóngsē xiàn , bìng niǎn de xì má zuò de .