Chūāijíjì 9:10

10 Móxī , Yàlún qǔ le lú huī , zhàn zaì fǎlǎo miànqián . Móxī xiàng tiān yáng qǐlai , jiù zaì rénshēn shàng hé shēngchù shēnshang chéng le qǐ pào de chuāng .