Chuàngshìjì 20:7

7 Xiànzaì nǐ bǎ zhè rén de qīzi guī hái tā . yīnwei tā shì xiānzhī , tā yào wéi nǐ dǎogào , shǐ nǐ cún huó . nǐ ruò bù guī hái tā , nǐ dàng zhīdào , nǐ hé nǐ suǒyǒude rén dōu bìyào sǐ .