Chuàngshìjì 20:5

5 Nà rén qǐbù shì zìjǐ duì wǒ shuō , tā shì wǒde meìzi ma . jiù shì nǚrén yĕ zìjǐ shuō , tā shì wǒde gēge . wǒ zuò zhè shì shì xīn zhèng shǒu jié de .