Chuàngshìjì 23:16

16 Yàbólāhǎn tīng cóng le Yǐfúlún , zhào zhe tā zaì Hèrén miànqián suǒ shuō de huà , bǎ mǎimaì tōngyòng de yínzi píng le sì bǎi Shĕkèlè gĕi Yǐfúlún .