Chuàngshìjì 30:33

33 Yǐhòu nǐ lái chá kàn wǒde gōngjià , fán zaì wǒ shǒu lǐ de shānyáng bú shì yǒu diǎn yǒu bān de , miányáng bú shì hēisè de , nà jiù suàn shì wǒ tōu de . zhèyàng biàn kè zhèng chū wǒde gōngyì lái .