Chuàngshìjì 34:11

11 Shìjiàn duì nǚér de fùqin hé dìxiōng men shuō , dàn yuàn wǒ zaì nǐmen yǎnqián méng ēn , nǐmen xiàng wǒ yào shénme , wǒ bì gĕi nǐmen .