Chuàngshìjì 34:24

24 Fán cóng chéng mén chūrù de rén jiù dōu tīng cóng Hāmā hé tā érzi Shìjiàn de huà . yúshì fán cóng chéng mén chūrù de nán dīng dōu shòu le gēlǐ .