Chuàngshìjì 35:22

22 Yǐsèliè zhù zaì nà dì de shíhou , Liúbiàn qù yǔ tā fùqin de qiè Bìlā tóng qǐn , Yǐsèliè yĕ tīngjian le . Yǎgè gòng yǒu shí èr gè érzi .