Chuàngshìjì 37:17

17 Nà rén shuō , tāmen yǐjing zǒu le , wǒ tīngjian tāmen shuō yào wàng Duōtān qù . Yūesè jiù qù zhuīgǎn tā gēge men , yùjiàn tāmen zaì Duōtān .