Chuàngshìjì 38:25

25 Tāmǎ beì lā chūlai de shíhou biàn dǎfa rén qù jiàn tā gōng gōng , duì tā shuō , zhèxie dōngxi shì shuí de , wǒ jiù shì cóng shuí huái de yùn . qǐng nǐ rèn yī rèn , zhè yìn hé daìzi bìng zhàng dōu shì shuí de ,