Chuàngshìjì 38:29

29 Suíhòu zhè háizi bǎ shǒu shōu huí qù , tā gēge shēng chūlai le . shōushēngpó shuō , nǐ wèishénme qiǎng zhe lái ne , yīncǐ gĕi tā qǐmíng jiào Fǎlēisī .